Jak wykorzystać model Disc i Business Model Canvas w rozwoju biznesu?

W świecie biznesu kluczowe znaczenie ma umiejętność projektowania modelu, który pozwoli na osiągnięcie sukcesu i zapewni przewagę konkurencyjną niezależnie od segmentu klientów. Dwa popularne narzędzia, które pomagają w tym procesie to model Disc i Business Model Canvas. W niniejszym artykule przedstawimy, czym są te narzędzia, jak je wykorzystać w praktyce, oraz jaka jest ich rola w rozwoju Twojego biznesu.

Poznaj szablon modelu biznesowego Disc

Model Disc to narzędzie służące do analitycznego opisu zachowania ludzi w kontekście biznesowym. Składa się z czterech podstawowych czynników – Dominacja, Wpływ, Stabilność i Skrupulatność. Każdy czynnik opisuje inny sposób podejścia do pracy i komunikacji w firmie. Model Disc pozwala na określenie silnych i słabych stron pracowników. Daje możliwość zrozumienia, jakie są w twojej firmie preferencje sposobu przekazu informacji. Dzięki niemu dowiesz się także jakie umiejętności mają pracownicy i jakie są ich zachowania podczas pracy.

Jak wykorzystać model Disc w praktyce?

Model Disc jest bardzo przydatny w rekrutacji pracowników (np. podczas rozmowy rekrutacyjnej). Pozwala na określenie, jakie umiejętności i zachowania kandydatów są potrzebne w danej roli. Na każdym szczeblu działania organizacji, niezależnie czy chodzi o relacje z klientami, czy wytworzoną przez przedsiębiorstwo propozycję wartości potrzebni są Ci wykwalifikowani ludzie posiadający unikalnie umiejętności aby sprawdzić się w boju. Model biznesowy ułatwi Ci sprawną rekrutację. Następnie, po zatrudnieniu pracownika, model Disc pozwala na lepszą komunikację i współpracę pomiędzy nim, a innymi pracownikami. Zrozumienie stylów zachowania i komunikacji pomaga w uniknięciu błędów wynikających z różnic pomiędzy działami.

Co to jest Business Model Canvas?

Jak podają książki o biznesie Business Model Canvas to narzędzie projektowania modelu biznesowego, które pozwala na wizualizację i zrozumienie jak działa firma. Wspiera on zarząd podczas wcześniejszej analizy zasobów jak i gdy model biznesowy zostaje poddany szerszej ocenie po dłuższym okresie funkcjonowania.

Przeczytaj także:  Jakie książki o biznesie warto przeczytać aby być na bieżąco?

Składa się z dziewięciu elementów, które są kluczowymi składnikami biznesu. Są to:

  • Segmentacja rynku (customer segment);
  • Propozycja wartości (value proposition);
  • Kanały dystrybucji (distribution channels);
  • Relacje z klientami (customer relationships);
  • Kluczowe działania (key activities);
  • Kluczowe zasoby (key resources);
  • Kluczowe partnerstwa (key partners);
  • Struktura kosztów (cost structure);
  • Strumienie przychodów (revenue streams).

Jak wykorzystać Business Model Canvas w praktyce?

Business Model Canvas pozwala na wizualizację modelu biznesowego, a także na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron firmy w kontekście jej funkcjonowania na rynku. Narzędzie to pomaga w projektowaniu nowych produktów lub usług oraz w tworzeniu strategii rozwoju biznesu. Jest nieocenione w przypadku w którym firma stara się ustalić jakich relacji oczekują klienci. W końcowym efekcie często przyczynia się go wzrostu generowanych przychodów. Na przykład ocena skuteczności lejka konwersji może przyczynić się na większe zruzomienie wysokiego procentu porzuceń koszyka. Możliwości analizy jest sporo.

Model Disc i Business Model Canvas to narzędzia, które są niezwykle przydatne w projektowaniu modelu biznesowego oraz w zarządzaniu personelem firmy. Obydwa narzędzia pozwalają na zrozumienie i zidentyfikowanie kluczowych elementów biznesu, dzięki czemu można rozwinąć strategię rozwoju firmy. Warto pamiętać, że modele te są bardzo pomocne, ale wymagają odpowiedniego podejścia i szkoleń kadry, aby były skuteczne w praktyce. Konkurencja nie śpi, a samo zastosowanie teorii w praktyce nie przyczyni się do poprawy sytuacji z dnia na dzień.

Źródło grafiki: https://www.pexels.com/pl-pl/zdjecie/mezczyzna-ubrany-w-niebieska-koszule-sukienka-naprzeciw-tablicy-1181343/

Jak wykorzystać model Disc i Business Model Canvas w rozwoju biznesu?
Przewiń na górę