Syndyk licencjonowany – dowiedz się, jak uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm boryka się z trudnościami finansowymi. Upadłość może dotknąć zarówno mikroprzedsiębiorców, jak i duże korporacje. W takich przypadkach, syndyk licencjonowany może odegrać kluczową rolę. Jeśli interesuje Cię, jak uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego, jakie są obowiązki i uprawnienia syndyka, oraz jakie korzyści płyną z zatrudnienia doradcy restrukturyzacyjnego, to ten artykuł jest dla Ciebie.

Kim jest syndyk licencjonowany?

Syndyk licencjonowany to osoba, która posiada uprawnienia do prowadzenia postępowań upadłościowych oraz reprezentowania interesów wierzycieli i dłużników. Posiadanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego oznacza, że syndyk przeszedł odpowiednie szkolenie i spełnia wymagania ustawowe, aby właściwie wykonywać swoje obowiązki w trakcie postępowań upadłościowych.

Co oznacza posiadanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego?

Posiadanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego daje syndykowi legitymację do wykonywania pewnych czynności prawnych w imieniu dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego. Syndyk licencjonowany może prowadzić negocjacje, zawierać umowy, a także podejmować odpowiednie działania, które mają na celu poprawę sytuacji finansowej i restrukturyzację przedsiębiorstwa. Dzięki posiadaniu licencji, syndyk może działać jako mediator między wierzycielami a dłużnikiem, pomagając znaleźć rozwiązania kompromisowe, które zadowolą obie strony.

Jakie są uprawnienia syndyka w postępowaniu upadłościowym?

Syndyk licencjonowany ma szeroki zakres uprawnień w trakcie postępowań upadłościowych. Może on:

 • Zbierać informacje dotyczące majątku dłużnika i sporządzać raporty finansowe
 • Prowadzić negocjacje z wierzycielami
 • Zawierać umowy w imieniu dłużnika
 • Przeprowadzać audyty finansowe
 • Monitorować spłatę zadłużenia
 • Przedstawiać sprawozdania dotyczące postępowania upadłościowego

Powyższe uprawnienia pozwalają syndykowi zająć się wszystkimi istotnymi kwestiami związanymi z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacją.

Jakie są obowiązki syndyka w trakcie masy upadłości?

Podczas trwania masy upadłości, syndyk licencjonowany ma wiele obowiązków. Do najważniejszych z nich należy:

 • Ochrona majątku dłużnika
 • Opieka nad mieniem dłużnika
 • Sprzedaż mienia majątkowego dłużnika w celu spłaty wierzycieli
 • Zarządzanie podmiotem gospodarczym w trakcie postępowania upadłościowego
 • Uzyskanie jak największej kwoty ze sprzedaży aktywów
Przeczytaj także:  Poznaj sprawdzone metody na burzę mózgów w Twoim zespole

Syndyk licencjonowany jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami prawa, dbając o interesy zarówno wierzycieli, jak i dłużnika.

Czy wiesz, jak uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego?

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem licencji doradcy restrukturyzacyjnego, musisz spełnić pewne warunki. Oto kilka kroków, które musisz podjąć, aby zdobyć licencję:

Warunki jakie trzeba spełnić, aby zdobyć licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Aby uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego, musisz spełnić poniższe warunki:

 • Posiadać wykształcenie wyższe, preferowane kierunki to finanse, ekonomia lub prawo
 • Mieć co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy jako kierownik finansowy, audytor, adwokat lub notariusz
 • Ukończyć odpowiednie szkolenie z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego
 • Zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną
 • Ubiegać się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości

Spełnienie tych warunków pozwoli Ci na rozpoczęcie procesu uzyskiwania licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Jakie są wymagane dokumenty do złożenia wniosku o licencję?

Aby złożyć wniosek o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, musisz dostarczyć następujące dokumenty:

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • CV zawierające informacje o Twoim doświadczeniu zawodowym
 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia z zakresu doradztwa restrukturyzacyjnego
 • Protokół z egzaminu przed komisją egzaminacyjną
 • Oficjalny wniosek o licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Przed złożeniem dokumentów upewnij się, że wszystkie wymagane informacje i załączniki są kompletnie i odpowiednio przygotowane.

Jak przebiega proces licencjonowania doradcy restrukturyzacyjnego?

Proces licencjonowania doradcy restrukturyzacyjnego składa się z kilku etapów. Po złożeniu wniosku o licencję, Ministerstwo Sprawiedliwości rozpatruje go pod względem formalnym. Jeśli wszystkie wymagania są spełnione, zostanie Ci przyznany termin egzaminu minister sprawiedliwości ogłasza termin egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej, musisz odpowiedzieć na pytania dotyczące prawa restrukturyzacyjnego, procedur sądowych i finansów przedsiębiorstwa. Część ustna skupia się na Twoim doświadczeniu praktycznym oraz umiejętnościach interpersonalnych. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, otrzymasz licencję doradcy restrukturyzacyjnego, która jest ważna przez określony termin oraz uprawnia Cię do wykonywania zawodu syndyka licencjonowanego.

Syndyk licencjonowany – dowiedz się, jak uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego
Przewiń na górę