Moody’s przyznaje GoldenPeaks Capital najwyższą ocenę jakości zrównoważonego rozwoju

Agencja ratingowa Moody’s przyznała najwyższą ocenę jakości zrównoważonego rozwoju (SQS1) zielonym obligacjom GoldenPeaks Capital Holding – jednego z najszybciej rozwijających się niezależnych producentów energii w Europie Wschodniej.

SQS1 to najwyższy z możliwych rating przyznawany przez renomowaną agencję. Został on przypisany do zielonych obligacji GoldenPeaks Capital Holding z kwietnia 2024 roku. Jak stwierdził Moody’s, GoldenPeaks Capital stworzył ramy do inwestowania w energię odnawialną. Ramy te są zgodne z czterema podstawowymi elementami Zasad Zielonych Obligacji (Green Bond Principles) Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych (ICMA), a także uwzględniają wszystkie najlepsze praktyki wg. Moody’s Ratings.

Adriano Agosti, założyciel i prezes GoldenPeaks Capital, mówi: „Jesteśmy dumni z otrzymania najwyższej oceny od Moody’s. Doskonały wynik w zakresie jakości zrównoważonego rozwoju podkreśla znaczenie wysiłków GoldenPeaks Capital i wysoki wkład w zrównoważony rozwój w ogóle”.

O GoldenPeaks Capital

GoldenPeaks Capital jest producentem czystej energii koncentrującym się na budowie gotowych rozwiązań i eksploatacji odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w strukturyzowaniu projektów energetycznych na całym świecie, o łącznej mocy ponad 6000 MW zrealizowanych i wdrożonych za pośrednictwem 100% zależnych spółek, takich jak Spectris Energy w Polsce.

Ograniczenie odpowiedzialności firmy Golden Peaks Capital

Niniejszy komunikat prasowy został opracowany przez GoldenPeaks Capital, a wyrażone opinie są opiniami GoldenPeaks Capital na dzień jego sporządzenia i mogą ulec zmianie. Została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie odniesienia do wyników osiągniętych w przeszłości niekoniecznie stanowią wytyczne na przyszłość. W zakresie, w jakim występują jakiekolwiek stwierdzenia dotyczące przyszłości, stwierdzenia te oparte są na aktualnych oczekiwaniach i przewidywaniach spółki dotyczących jej działalności, operacji i innych czynników z nimi związanych. Rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od wyników zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, co jest wynikiem wielu czynników. Informacje i analizy zawarte w tej publikacji zostały zebrane lub pochodzą ze źródeł uważanych za wiarygodne, ale GoldenPeaks Capital nie składa żadnych oświadczeń co do ich dokładności lub kompletności i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z korzystania z tej publikacji.

Moody’s przyznaje GoldenPeaks Capital najwyższą ocenę jakości zrównoważonego rozwoju
Przewiń na górę