Każde studium przypadku (ang. case study) to dla zespołu doradczego, takiego jak my, portfolio i jednocześnie rekomendacja.

Portfolio, bo te przykłady pokazują, że połączenie naszego doświadczenia z energią firmy klienta działa: przynosi realne i przekonujące wyniki.

Rekomendacja, bo ten sukces możemy powtórzyć również z Twoją firmą.

star
STUDIUM PRZYPADKU I

65% reklamacji mniej w niedużej firmie handlowej

alarm PROBLEM

rosnący koszt towarów przekazywanych klientom w ramach reklamacji.

star PRZYCZYNY

 • brak ścisłych procedur regulujących kwestię reklamacji.
 • brak analizy ilościowo-wartościowej przekazywanych towarów w podziale na klientów i powód reklamacji.
 • brak nadzoru nad procesem.

label CO ZROBILIŚMY

 • zaprojektowaliśmy formalne procedury i formularz zatwierdzenia reklamacji obowiązujący wszystkich pracowników.
 • opracowaliśmy zamknięty katalog powodów reklamacyjnych oraz obowiązek każdorazowego uzasadnienia.
 • przy rozpatrywaniu reklamacji następowała weryfikacja dotychczasowych wniosków klienta oraz ich powodów.
 • zmiany nie wymagały od klienta zakupu dodatkowego oprogramowania.

trending_up Efekt

 • spadek ilości wniosków reklamacyjnych o ok. 65%.
 • zidentyfikowanie głównych powodów reklamacji.
 • ustandaryzowanie procesów.
 • obniżenie kosztów.

STUDIUM PRZYPADKU II

szybsze wysyłanie ofert w średniej firmie handlowo-usługowej

alarm PROBLEM

 • znalezienie umowy z klientem zabiera za dużo czasu.
 • brak dostępu do historii wcześniejszych zamówień.
 • brak procedury bezpiecznego i prostego sposobu przechowywania dokumentów.

star PRZYCZYNY

 • umowy oraz pozostałe dokumenty były gromadzone przez pracowników poszczególnych działów.
 • niektóre zbiory miały formę katalogów na serwerze wewnętrznym, inne były gromadzone na komputerach poszczególnych pracowników.
 • klient korzystał z kilku systemów CRM oraz narzędzi sieciowych.

label CO ZROBILIŚMY

 • ustaliliśmy powiązania pomiędzy systemami, obieg znajdujących się na nich dokumentów oraz poziomy dostępu przypisane poszczególnym pracownikom.
 • zmieniliśmy ustawienia systemów tak, aby "widziały się" wzajemnie.
 • dla dokumentów rozproszonych po pozostałych zbiorach ustalono procedury wymuszające znalezienie się w jednym z systemów (w jak najmniej procesowo uciążliwy sposób).

trending_up EFEKT

 • wszystkie informacje są dostępne w usystematyzowany i bezpośredni sposób.
 • dostęp do dokumentów jest w pełni regulowany i kontrolowany.
 • zmniejszyło się ryzyko pomyłek w ofertach.
 • oferty powstają dużo szybciej.
star

star
STUDIUM PRZYPADKU III

50% przeterminowanych należności mniej

alarm PROBLEM

 • zbyt wysoki poziom należności, w tym przeterminowanych o ponad 60 dni.
 • specyficzny rynek klienta (głównie umowy przetargowe, nieznaczny wpływ klienta na większość zapisów umownych).

star Rozpoznanie

 • klienci otrzymywali dodatkowy, nieoficjalny czas na uregulowanie zobowiązań, i otrzymywali wezwanie do zapłaty dopiero po jego upłynięciu.
 • wezwania odnosiły się do dodatkowego terminu rozliczenia, zamiast do oficjalnego, widniejącego w umowie.
 • weryfikacja salda i przygotowanie wezwań odbywało się manualnie i było wyjątkowo żmudne.

label CO ZROBILIŚMY

 • skróciliśmy czas na uregulowanie zobowiązań o 1/4.
 • wezwania do zapłaty zawierają wszystkie przeterminowane pozycje.
 • stworzyliśmy formatkę do pism, automatyzującą pozyskiwanie większości potrzebnych informacji.
 • zmiany nie wymagały zakupu dodatkowego oprogramowania.

trending_up EFEKT

 • wartość należności przeterminowanych o ponad 60 dni spadła o 50%.
 • średni poziom należności w ciągu 6 miesięcy spadł o 15%.
 • skrócił się czas obsługi należności.
 • zmiany i nowe procesy nie zmniejszyły obrotów firmy.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy współpracować z tymi wspaniałymi firmami i pomóc im stać się lepszą wersją siebie. Zapraszamy do ich grona: Zapisz się

Powtórz ich sukces

Proponujemy działania, które już się sprawdziły.
Zapisz się na niezobowiązującą rozmowę.

Praktyka Biznesu
nic nie zastąpi praktyki

Kraszewskiego 35e
05-071 Sulejówek
NIP 5422921794
REGON 200672182

© by Praktyka Biznesu 2022

Praktyka Biznesu to zespół doradczy pomagający poprawiać wyniki firm w całym kraju i w różnych branżach. Działamy na bazie twardych liczb, wszechstronnego doświadczenia i sprawdzonej na rynku wiedzy. Zostaw nam numer lub napisz: — porozmawiajmy, jak możemy rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.