star
Małe przedsiębiorstwo handlowe.

alarm Problem

Rosnący koszt towarów przekazywanych klientom w ramach reklamacji.

star Rozpoznanie

Brak ścisłych procedur regulujących kwestię reklamacji. Brak analizy ilościowo-wartościowej przekazywanych towarów w podziale na klientów i powód reklamacji. Brak nadzoru nad procesem.

label Działanie

Zaprojektowano formalne procedury i formularz zatwierdzenia reklamacji obowiązujący wszystkich pracowników. Określono zamknięty katalog powodów reklamacyjnych oraz obowiązek każdorazowego uzasadnienia. Przy rozpatrywaniu reklamacji następowała weryfikacja dotychczasowych wniosków klienta oraz ich powodów. Zmiany nie wymagały zakupu dodatkowego oprogramowania.

trending_up Efekt

Spadek ilości wniosków reklamacyjnych o ok. 65%. Ustalenie głównych powodów reklamacji. Ustandaryzowanie procesów. Obniżenie kosztów.


Średnie przedsiębiorstwo usługowo-handlowe.

alarm Problem

Pracownicy działu sprzedaży potrzebują zbyt dużo czasu na znalezienie umowy z danym klientem. Brak bezpośredniego dostępu do pozostałych, historycznych dokumentów dotyczących konkretnych klientów (m.in. historii płatności, kalkulacji ofert sprzedażowych, protokołów przekazania urządzeń dodatkowych). Brak usystematyzowanej procedury przechowywania dokumentów.

star Rozpoznanie

Umowy oraz pozostałe dokumenty były gromadzone przez pracowników poszczególnych działów. Niektóre zbiory miały formę katalogów na serwerze wewnętrznym, inne były gromadzone na komputerach poszczególnych pracowników. Klient korzystał przy tym z kilku systemów klasy CRM oraz narzędzi webowych.

label Działanie

Ustalono powiązania pomiędzy systemami, obieg znajdujących się na nich dokumentów oraz poziomów dostępu poszczególnych pracowników. Większość dokumentów znajdujących się w jednym z systemów wymagała jedynie nieznacznych modyfikacji ustawień, by być widocznymi w pozostałych. Dla dokumentów rozproszonych po pozostałych zbiorach ustalono procedury wymuszające znalezienie się w jednym z systemów (w jak najmniej procesowo uciążliwy sposób).

trending_up Efekt

Wszystkie informacje są dostępne dla pracowników działu sprzedaży online w usystematyzowany i bezpośredni sposób (schemat: numer klienta -> dokumenty go dotyczące). Dostęp do dokumentów jest w pełni regulowany i kontrolowany. Skrócenie czasu przygotowania nowych ofert.

star

star
Średnie przedsiębiorstwo handlowe.

alarm Problem

Wysoki poziom należności handlowych, w tym należności przeterminowanych o ponad 60 dni. Specyficzny rynek klienta (głównie umowy przetargowe, nieznaczny wpływ klienta na większość zapisów umownych).

star Rozpoznanie

Klienci otrzymywali dodatkowy (nieoficjalny) czas na uregulowanie zobowiązań. Dopiero po jego przekroczeniu otrzymywali wezwanie do zapłaty, lecz jedynie w odniesieniu do pozycji przekraczających dodatkowy termin. Jednocześnie proces weryfikacji salda i przygotowania pisma był ręczny i wyjątkowo żmudny.

label Działanie

Skrócono dodatkowy czas na uregulowanie zobowiązań o 1/4. Jednocześnie pismo wzywające do zapłaty zawiera odtąd wszystkie przeterminowane pozycje. Stworzono formatkę do przygotowywania pism, automatyzującą pozyskiwanie większości potrzebnych informacji. Zmiany nie wymagały zakupu dodatkowego oprogramowania.

trending_up Efekt

Średni poziom należności w ciągu 6 miesięcy spadł o 15%, a należności przeterminowanych o ponad 60 dni o 50%. Skrócił się również czas poświęcany przez pracowników na ich obsługę. Nie stwierdzono wpływu wprowadzonych zmian na poziom obrotu.

© by Praktyka Biznesu