account_balance

Należności

Problem:
Biznes prosperuje, spływają zlecenia, pracownicy się uwijają jak w ukropie, ale w kasie wciąż pusto? Warto się przyjrzeć należnościom handlowym. Pomimo żywotnego znaczenia dla organizacji, obszar ten rzadko znajduje się w centrum uwagi. A problem z zachowaniem płynności może w krótkim czasie przeistoczyć się w walkę o przetrwanie.
Możliwe cele:
Zmniejszenie udziału należności przeterminowanych w całości salda. Skrócenie średniego czasu spływu należności. Zmniejszenie kosztu nieodzyskiwalnych należności.
Usługa:
Usługa “Należności” obejmuje analizę struktury i polityki organizacji w zakresie udzielania kredytu kupieckiego. Uzyskane dane są konfrontowane z otoczeniem biznesowym klienta. W wyniku analizy powyższych zostają zaproponowane rozwiązania zwiększające ściągalność/ zmniejszające koszt obsługi należności. Wszelkie zmiany (m.in. szkolenia, organizacja, systemy IT) są wdrażane pod nadzorem i opieką konsultanta. Ewaluacja zmian w czasie jest przeprowadzana w trakcie projektu, jak i po jego zakończeniu


school

Optymalizacja procesów

Problem:
Praktyka wskazuje, iż jedna osoba jest w stanie nadzorować, średnio, do 3 projektów jednocześnie. Podobnie ma się zarządzanie organizacją. Dopóki składa się na nią kilka osób/projektów/problemów, dopóty można się tym zajmować jednoosobowo. Jednak wraz z rozwojem, prosty model decyzyjny szybko się wyczerpuje z uwagi na brak czasu I zbyt wiele decyzji do podjęcia.
Możliwe cele:
Podniesienie sprawności wybranych procesów w obrębie organizacji i w poszczególnych fazach analizowanego procesu. Wskazanie bezcelowych lub szkodliwych działań w obrębie organizacji. Implementacja nowych procesów oraz funkcji.
Usługa:
Usługa “Optymalizacja procesów” obejmuje przegląd procesów i ogólnej organizacji działalności klienta. Identyfikację kluczowych obszarów, zagrożeń i wąskich gardeł. Zaproponowanie i wdrożenie rozwiązań (m.in. organizacyjnych, procesowych, IT) uwzględniających obecny rozmiar organizacji klienta, jak również dalszy wzrost. Ewaluacja przyjętych zmian jest przeprowadzana w trakcie projektu, jak i po jego zakończeniu.


image_search

Zbieranie i analiza danych

Problem:
Czy zarządzający organizacją jest w stanie powiedzieć jak dochodowe były jej produkty/usługi w poprzednim miesiącu, od razu po jego zakończeniu? A co z kosztami? Jaki jest koszt uzyskania tych informacji? Jaki jest poziom ich kompletności i precyzja? Jakie są prognozy na kolejne miesiące?
Możliwe cele:
Przygotowanie automatycznego raportu zarządczego. Monitorowanie stanu rozliczeń i wyników organizacji. Implementacja systemu wczesnego ostrzegania.
Usługa:
Usługa “Zbieranie i analiza danych” zawiera analizę potrzeb informacyjnych oraz obecnego systemu gromadzenia i przetwarzania danych w organizacji. Propozycje zmian organizacyjnych oraz narzędziowych (w tym IT, jeżeli konieczne). Projektowanie i wdrożenie systemu raportów zarządczych. Nadzór nad wdrożeniem zmian i ewaluacja ex ante.


trending_up

Budżet i prognozowanie

Problem:
W jakim kierunku zmierza organizacja? Czy przychody i wynikające z nich koszty pozwolą na przeprowadzenie w kolejnych okresach inwestycji rozwojowych? Czy zatrudnienie może zostać zwiększone? A może konieczne są cięcia w obliczu zbliżającego się kryzysu?
Możliwe cele:
Stworzenie wiarygodnego modelu predykcyjnego organizacji. Usystematyzowanie przepływu informacji oraz zapewnienie ich kompletności.
Usługa:
Analiza sytuacji i środowiska, w jakim działa organizacja. Dostosowanie systemu zbierania informacji do zidentyfikowanych potrzeb prognostycznych. Zaprojektowanie i wdrożenie odpowiednich szablonów. Przygotowywanie dokumentów w oparciu o stworzone i dostosowane źródła informacji lub przekazanie zadań wskazanym pracownikom klienta. Analiza ex ante.


person

Konsultant online

Problem:
Organizacje znajdujące się w fazie wzrostu często napotykają na szereg problemów natury prawnej/finansowej/organizacyjnej/administracyjnej, które pojedynczo mogą sprawiać wrażenie nieistotnych, natomiast razem potrafią skutecznie zablokować funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jednocześnie zatrudnienie zewnętrznych specjalistów z każdej wymienionej dziedziny bywa bardzo kosztowne.
Możliwe cele:
Bieżące konsultacje natury prawnej/finansowej/organizacyjnej/administracyjnej. Operacyjna ocena projektów sprzedażowych. Bieżąca analiza kontrahentów.
Usługa:
Kontakt online z konsultantem w ramach miesięcznego abonamentu godzin. Wsparcie w bieżącym funkcjonowaniu organizacji w zmieniającym się otoczeniu regulacyjno-finansowym.


star

Projekty specjalne

Problem:
W “życiu” każdej organizacji przychodzi moment, w którym mierzy się ona z decyzją na temat kontynuacji działalności. Może to być próba dalszego rozwoju z lekko zmienionym profilem i moment uniknięcia upadku lub też skierowanie działalności na zupełnie inne tory niż dotychczas. Niezależnie od rodzaju wyzwania, wsparcie doświadczonego partnera może być motywacją do wprowadzenia zmian organizacyjnych a w efekcie kontynuacji działalności.
Możliwe cele:
Podniesienie sprawności wybranych procesów w obrębie działów organizacji. Wskazanie nieefektywnych lub szkodliwych działań w obrębie organizacji. Implementacja nowych procesów oraz funkcji. Walidacja realizacji i dopasowana do rodzaju i skali projektu.
Usługa:
Wieloaspektowe projekty dostosowane do potrzeb klienta. Koordynacja specjalistów zewnętrznych. Ewaluacja postępów oraz ex ante.

© by Praktyka Biznesu